Privacy Policy

 1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Molenaar’s Betonindustrie B.V..
Bedrijfsgegevens:
Naam: Molenaar’s Betonindustrie B.V. (vanaf nu: Molenaar Beton)
Adres: Albert Joachimkade 49, 4463 AA, Goes
Telefoonnummer: 0113 22 30 30
E-mailadres: info@molenaarbv.com
KvK: 22014716
Website: www.molenaarbv.com

 

De website van Molenaar Beton (www.molenaarbv.com) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Molenaar Beton is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Molenaar Beton zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

 1. DOELEINDEN

Molenaar Beton verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens via de website. Wij vragen u om verschillende gegevens middels:

 1. Formulieren op de website.

De website van Molenaar Beton is voorzien van een aantal formulieren. Middels de volgende formulieren vragen wij u om verschillende gegevens:

 • Een algemeen contactformulier,
 • Een formulier voor het downloaden van de productcatalogus.

De website van Molenaar Beton is voorzien van een algemeen contactformulier. In dit formulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw achternaam,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw telefoonnummer,
 • Een bericht.

Middels dit formulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor één van onze diensten. De gegevens die wij verzamelen met het contactformulier gebruiken wij om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invoert, worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal 6 (zes) maanden nadat u ze ingevoerd heeft. Middels het formulier bieden we ook de optie om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dit is niet verplicht.

Naast het algemene contactformulier is de website ook voorzien van een formulier dat ingevuld dient te worden om de productcatalogus van Molenaar Beton te downloaden. In dit formulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres.

Door het invullen van dit formulier kunt u de productcatalogus van Molenaar Beton downloaden. De gegevens die wij verzamelen met dit formulier gebruiken wij om uw vraag te beantwoorden. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal 6 (zes) maanden nadat u ze ingevoerd heeft. Middels het formulier bieden we ook de optie om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dit is niet verplicht.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Molenaar Beton werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Molenaar Beton essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Molenaar Beton zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.molenaarbv.com.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

Molenaar Beton bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn, verwijderen we deze.

 1. BEVEILIGING

Molenaar Beton treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Molenaar Beton.
 • Het personeel van Molenaar Beton gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Molenaar Beton maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Molenaar Beton registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
 1. KLACHTEN

Heeft u een klacht over de manier waarop Molenaar Beton met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy?
Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen?

Meer informatie over onze producten, diensten of een afspraak maken met één van onze medewerkers? We helpen u graag verder. Bel of mail!

A. Albert Joachimikade 49
4463 AA Goes
T. (0113) 22 30 30
E. sales@molenaar-beton.nl